Dodatek z tytułu kształcenia się i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

 

DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

  

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub nauką dziecka niepełnosprawnego w wieku do 16 lat i dla dziecka o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku do 24 lat.

Dodatek przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się

 

ILE

 

Dodatek przysługuje w wysokości:

- 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,

- 110 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 lat, do ukończenia 24 lat

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

 

- wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz – strona o zasiłku rodzinnym)

- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

- inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X