Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

 

KOMU

Przysługuje pod warunkiem posiadania uprawnień do zasiłku rodzinnego.

Przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

ILE

Dodatek przysługuje na dziecko uprawnione w wysokości 95 zł miesięcznie.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

   - wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku  rodzinnym).

 

Europejski Fundusz Społeczny

Strona współfinansowana przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Kapitał ludzki
X